Active Fire Barrier

Komplett installasjon fra kr 4 500 per skap/fordeling

Active Fire Barrier er “førbrannvarsleren” som oppdager kritiske feil før brannen oppstår.
Norske Active Fire Barrier benytter tidligfasedeteksjon for å oppdage gassene fra kritiske feil i el-anlegget og kan kutte hovedstrømmen før det begynner å brenne.

AFB gir deg:

Landbruk

2 av 3 branntilløp i landbruksbygg stater i det elektriske anlegget ifølge undersøkelser utført av Landbrukets brannvernkomité (LBK). 

Norsk klima, og implementering av moderne løsninger i landbruket, medfører et høyt strømforbruk. Dette i kombinasjon med gasser som eroderer koblinger og skap som står kaldt, gir økt stress på el-anlegget, og risiko for varmgang og branntilløp.

For å aktivt bidra til å redusere brannrisikoen, støtter If Skadeforsikring installasjon og vedlikehold av Active Fire Barrier ved å redusere prisen på brannforsikringen på bolighus på gården, driftsbygning og driftsløsøre.

Bedrift

Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til brann i næringslivet. De siste ti årene har næringslivet rapportert inn 13 403 branntilløp med årsak i elektrisk fenomenskade. Det utgjør i snitt nesten fire rapporterte branntilløp daglig.

Moderne løsninger i bedriftene har ført til økt strømforbruk. Dette gir økt stress på el-anlegget, og risiko for varmgang og branntilløp. AFB gir en kontinuerlig overvåking av det elektriske anlegget.

I tillegg til den direkte skaden en brann forsaker bør også bedrifter risikovurdere effektene av nedetid og følgeskader.

Bolig

Feil i elektriske anlegg er den vanligste årsaken til brann i Norge. Hele 45% av branntilløpene i boliger rapportert inn i fra forsikringsselskapene har elektrisk skadeårsak.

De siste 10 årene har forsikringsselskapene rapportert inn 85 945 branntilløp med elektrisk skadeårsak, det utgjør i snitt over 20 branntilløp hver dag.

 

*Forsikringsrabatt hos våre samarbeidspartnere If Skadeforsikring og Fremtind Forsikring gjelder i hovedsak for landbruk- og bedrifts-forsikring.

Installasjon

For å sikre hele ditt elektriske anlegg anbefales installasjon i hovedtavle og samtlige underforelingsskap. 

Active Fire Barrier er enkelt å installere når elektriker er på stedet og grunnet grunnkostnader til oppmøte anbefales det å foreta komplett installasjon når elektriker først er på stedet. For installasjon gjelder følgende prisbilde pr skap/fordelingstavle:

1 skap/fordeling = 6 600,-  
2 skap/fordelinger = 5 300,- 
6 skap/fordelinger = 4 500,-

*Alle priser er eksklusive mva. Våre priser forutsetter at det er plass i eksisterende sikringsskap, at det er installert automatsikring på hovedkurs og at kursopplegget er forskriftsmessig utført, reise inntil 40 km t/r for elektriker og et oppmøte inntil 2 timer.